Seminar chuyên đề: How People Learn

Seminar chuyên đề: How People Learn
Start Date: Aug 30, 2014 08:30 AM
End Date: Aug 30, 2014 11:30 AM
Time Zone: Asia/Bangkok +07:00 ICT

Location:
Dự án CNGD - Tầng 2, Nhà F
Toà nhà VAS Mỹ Đình 1, Từ Liêm Hanoi, Việt Nam


Posted By: (Công nghệ giáo dục) Nguyễn Thị Vân

Confirmed Attendees: 1
You can not RSVP for this event...

This event has already begun, or has already passed; RSVP has been since closed.
The following users have RSVP'd "Yes": 1